Landbruksministeren viderefører tollfritak for import av egg