Jerusalem Post: Uvanlig utplassering av bombefly på Kolahalvøya

foto