Petroleumstilsynet mener oljeselskapene ikke gjør nok for å styrke sikkerheten

foto