Domstol i USA begrenser bruk av abortpiller – vedtaket settes på vent

foto