Kirsti Bergstø stiller til valg som SV-leder

foto