Styringsrenta jekkes opp et hakk – men strid om rentetoppen er nådd

foto