Canadisk provins gir seg selv lov til å bryte loven

foto