Faktisk.no: Nei, barnedødeligheten er ikke åttedoblet etter at vaksinene ble rullet ut