Kilde: Forsøk på å øke Ukrainas korneksport via Donau

foto