Tallet på døde etter jordskjelvkatastrofen i Marokko har passert 1300

foto