Barne- og familieministeren vil at nordmenn får flere barn

foto