Veksten i amerikansk økonomi oppjusteres for første kvartal

foto