Nær 40 mennesker reddet fra holme i elv mellom Hellas og Tyrkia