Alle diplomatene som er erklært uønsket i Russland er tilbake i Norge