Justisministeren om Bislett-hendelse: For tidlig å si noe om motivet for handlingen

foto