SV vil bruke CO2-avgiften til å finansiere en grønn folkebonus