Russland hevder å ha truffet tog som fraktet vestlige våpen