FN ser gradvise fremskritt i kampen mot hungersnød i Gaza