Det brenner fortsatt i ammunisjonslager på Krim

foto