Fire personer involvert i frontkollisjon i Sandnes