Raisi trosser amerikanske sanksjoner og vil tale i FN

foto