Størst andel blanke stemmer i Bindal kommune

foto