Kontrollkomiteen vil ha flere svar fra Anniken Huitfeldt

foto