Studenter saksøker Universitetet i Oslo – krever 555 millioner kroner

foto