Brann i gassflaske på forbrenningsanlegg i Oslo slukket

foto