Sysselmesteren starter etterforskning etter at skip grunnstøtte på Svalbard