AMK-sentralen i Oslo kan måtte beordre ansatte på jobb

foto