Per Orderuds anmeldelse henlagt: – Han er oppgitt

foto