Dødsbrann ved interneringssenter i Mexico blir etterforsket som drap

foto