Vedum: Høyprisbidraget for kraftbransjen er midlertidig

foto