Støre: Mer hets og hatefulle ytringer siden i 2011