Biden undertegnet lov som verner om likekjønnede ekteskap

foto