Ekstremt vintervær truer med førjulskaos i USA

foto