Hovedredningssentralen minner om betydelig snøskredfare

foto