Pårørende er varslet etter drapet i Bergen onsdag

foto