Sanksjonene mot Russland preger kvartalstallene til Havila Kystruten