Stålsetts renholder har fått oppholdstillatelse

foto