Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

foto