Norge skal bidra til opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia

foto