Høyre melder seg klare til å ta over i Bergen – møtes med kald skulder

foto