Bykirka på Otta holder gudstjeneste etter dobbeltdrapet

foto