Stortingsdirektøren går på dagen – vedtar gebyr etter dataangrepet

foto