Faktisk.no: Nesten like mye utenlands strømeksport fra Sørlandet som i fjor