Verken forsvar eller politi har øvd på angrep på gassrør

foto