Flere kommuner vil stenge svømmehaller for å spare strøm