Sterke reaksjoner på kutt i bistandsbudsjettet

foto