Brannrammede barnehager i Oslo fortsetter i nye lokaler

foto