Mer penger til kunnskap om reindrift og arealforvaltning