Interpol ber om hjelp til å identifisere drepte kvinner