Ap-landsmøtet: De laveste trygdene kan få et løft

foto